Pārlekt uz galveno saturu

Studiju kursi

Pamatstudijas

 
Datorprojektēšana TF studiju programmai Lauksaimniecības inženierzinātne (Autotransports, Lauksaimniecības tehnika, Pārtikas iekārtas).  Mācībspēks Dr.sc.ing., asoc. prof. Imants Nulle
Datorprojektēšana TF studiju programmai Mašīnu projektēšana un ražošana.  Mācībspēks Dr.sc.ing., asoc. prof. Imants Nulle
Hidraulika un hidropiedziņa TF studiju programmai Lauksaimniecības inženierzinātne (Autotransports, Lauksaimniecības tehnika, Pārtikas iekārtas).  Mācībspēki: Dr.sc.ing., prof. Ēriks Kronbergs, Mg.sc.ing., lektors Edgars Repša
Hidrlauka un hidropiedziņa MF studiju programmai Kokapstrāde.  Mācībspēki: Mg.sc.ing., lektors Edgars Repša
Hidraulika un pneimatika  
Inženiergrafika TF studiju programmai Lauksaimniecības inženierzinātne (Autotransports, Lauksaimniecības tehnika, Pārtikas iekārtas). Mācībspēki: Dr.sc.ing., asoc. prof. Imants Nulle, Dr.paed., asoc.prof. Olafs Vronskis, Mg.sc.ing., lektors Mareks Šmits
Inženiergrafika TF studiju programmai Mašīnu projektēšana un ražošana. Mācībspēki: Dr.sc.ing., asoc. prof. Imants Nulle
Inženiergrafika TF studiju programmai Lauksaimniecības enerģētika (studiju kurss). Mācībspēks: Mg.sc.ing., lektors Mareks Šmits
Inženiergrafika I PTF studiju programmai Pārtikas produktu tehnoloģija (1. semestrī). Mācībspēks: asistents Guntis Gailums
Inženiergrafika II PTF studiju programmai Pārtikas produktu tehnoloģija (2. semestrī). Mācībspēks: asistents Guntis Gailums
Lietišķā mehānika  PTF studiju programmai Pārtikas produktu tehnoloģija (2. semestrī). Mācībspēks: Mg.sc.ing., lektors Māris Gailis
Mašīnu datorizētā projektēšana  
Mašīnu dinamika TF studiju programmai Lauksaimniecības inženierzinātne, Mašīnu projektēšana un ražošana (5. semestrī). Mācībspēki: Dr.sc.ing., prof. Ēriks Kronbergs, Mg.sc.ing., lektors Edgars Repša
Mašīnu dinamika TF studiju programmai Lauksaimniecības inženierzinātne, Mašīnu projektēšana un ražošana (6. semestrī). Mācībspēki: Dr.sc.ing., prof. Ēriks Kronbergs, Mg.sc.ing., lektors Edgars Repša
Mašīnu dinamika TF studiju programmai Lauksaimniecības inženierzinātne (6. semestrī). Mācībspēki: Dr.sc.ing., prof. Ēriks Kronbergs, Mg.sc.ing., lektors Edgars Repša
Mašīnu elementi TF studiju programmai Lauksaimniecības inženierzinātne (5. semestrī). Mācībspēks: Mg.sc.ing., lektors Māris Gailis
Mašīnu elementi TF studiju programmai Lauksaimniecības inženierzinātne (6. semestrī). Mācībspēks: Mg.sc.ing., lektors Māris Gailis
Mašīnu elementi TF studiju programmai Lauksaimniecības inženierzinātne (kursa projekts). Mācībspēks: Mg.sc.ing., lektors Māris Gailis
Mašīnu elementi TF studiju programmai Mašīnu projektēšana un ražošana (5. semestrī). Mācībspēks: Mg.sc.ing., lektors Māris Gailis
Mašīnu elementi TF studiju programmai Mašīnu projektēšana un ražošana (6. semestrī). Mācībspēks: Mg.sc.ing., lektors Māris Gailis
Mašīnu elementi TF studiju programmai Mašīnu projektēšana un ražošana (kursa projekts). Mācībspēks: Mg.sc.ing., lektors Māris Gailis
Mašīnu elementi MF studiju programmai Kokapstrāde. Mācībspēks Mg.sc.ing., lektors Mareks Šmits
Materiālu pretestība TF studiju programmai Lauksaimniecības inženierzinātne (4. semestris). Mācībspēki:  Dr.sc.ing., prof. Aivars Kaķītis, Dr.sc.ing., asoc. prof. Imants Nulle
Materiālu pretestība TF studiju programmai Lauksaimniecības inženierzinātne (5. semestris). Mācībspēki:  Dr.sc.ing., prof. Aivars Kaķītis, Dr.sc.ing., asoc. prof. Imants Nulle
Materiālu pretestība TF studiju programmai Mašīnu projektēšana un ražošana (4. semestris). Mācībspēks: lektors Mārtiņš Dauvarts
Materiālu pretestība TF studiju programmai Mašīnu projektēšana un ražošana (5. semestris). Mācībspēks: lektors Mārtiņš Dauvarts
Materiālu pretestība MF studiju programmai Kokapstrāde. Mācībspēki: Dr.sc.ing., prof. Aivars Kaķītis, Dr.sc.ing., asoc. prof. Imants Nulle
Mehatronikas sistēmas TF studiju programmai Mašīnu projektēšana un ražošana, Lauksaimniecības inženierzinātne  (4. semestris).  Mācībspēks: Dr.sc.ing., prof. Aivars Kaķītis
Mehatronikas sistēmas TF studiju programmai Mašīnu projektēšana un ražošana, Lauksaimniecības inženierzinātne  (6. semestris).  Mācībspēks: Dr.sc.ing., prof. Aivars Kaķītis
Mehatronikas sistēmas TF studiju programmai Mašīnu projektēšana un ražošana, Lauksaimniecības inženierzinātne  (6. semestris).  Mācībspēks: Dr.sc.ing., prof. Aivars Kaķītis
Mērsistēmu interfeisi ITF Datorvadības un datorzinātnes bakalaura studiju programmas izvēles daļa. Mācībspēks: Dr.sc.ing., prof. Aivars Kaķītis
Tehniskā grafika TF studiju programmai Mājas vide izglītībā. Mācībspēks: Dr.paed., asoc.prof. Olafs Vronskis
Tehniskā grafika MF studiju programmai Kokapstrāde. Mācībspēks: Dr.paed., asoc.prof. Olafs Vronskis
Tehniskā grafika MF studiju programmai Mežinženieris. Mācībspēks: Mg.sc.ing., lektors Mareks Šmits
Tehniskā grafika MF studiju programmai Mežzinātne. Mācībspēks: Mg.sc.ing., lektors Mareks Šmits
Teorētiskā mehānika TF studiju programmām Mašīnu projektēšana un ražošana, Lauksaimniecības inženierzinātne (3. semestris). Mācībspēks: lektors Mārtiņš Dauvarts
Teorētiskā mehānika TF studiju programmai  Lauksaimniecības inženierzinātne (4. semestris). Mācībspēks: lektors Mārtiņš Dauvarts
Teorētiskā mehānika TF studiju programmai  Mašīnu projektēšana un ražošana (4. semestris). Mācībspēks: lektors Mārtiņš Dauvarts
Teorētiskā mehānika MF studiju programmai Kokapstrāde. Mācībspēks: lektors Mārtiņš Dauvarts
Teorētiskā mehānika PTF studiju programmai Pārtikas produktu tehnoloģija.  Mācībspēks: lektors Mārtiņš Dauvarts
Tēlotāja ģeometrija TF studiju programmām Mašīnu projektēšana un ražošana, Lauksaimniecības inženierzinātne (1. semestris). Mācībspēki: Dr.sc.ing., asoc. prof. Imants Nulle, Dr.paed., asoc.prof. Olafs Vronskis, Mg.sc.ing., lektors Mareks Šmits
Tēlotāja ģeometrija, rasēšana VBF studiju programma Būvniecība (1. semestris). Mācībspēks: Dr.paed., asoc.prof. Olafs Vronskis
Tēlotāja ģeometrija, rasēšana VBF studiju programma Vide un ūdens saimniecība (1. semestris). Mācībspēks: Dr.paed., asoc.prof. Olafs Vronskis
Tēlotāja ģeometrija, rasēšana VBF studiju programma Ainavu arhitektūra un plānošana. Mācībspēks - Dr.paed., docents Olafs Vronskis

Maģistra studijas

 
Datorizētās mērsistēmas TF studiju programmai Lauksaimniecības inženierzinātne. Mācībspēks: Dr.sc.ing., prof. Aivars Kaķītis
Datorizētās mērsistēmas ITF studiju programmai Informācijas tehnoloģijas
Ergonomika un dizains  
Mašīnu hidropiedziņa un pneimopiedziņa  
Mašīnu konstruēšana  
Mehatroniskās sistēmas  
Mehānismu datorprojektēšana  
Patentzinība  
Projektēšanas metodoloģijas pamati  
Sistēmu dinamikas modelēšana